Sunday, March 6, 2011

The New Studio Festival 15/3-16/3


פסטיבל

לכבוד
חנוכת אולפן ההקלטות החדש

בימים שלישי-רביעי, ט'-י' באדר ב' תשע"א, 15-16.3.2011
באודיטוריום ע"ש מכלה רוזנברג-פוליצר,
בבנין מוזיקה ע"ש מרקוס ואן רוזנברג (1005)
בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן


יום שלישי, ט' באדר ב', 15 במרס 2011 בשעה 20:30
"100 מטרונומים דיגיטאליים"
  קונצרט של מוזיקה קלאסית, אלקטרונית ואלקטרו אקוסטית


הקונצרט השנתי לזכרה של המלחינה
 ירדנה אלוטין
 בהפקת המסלול למוזיקה ולטכנולוגיה של המחלקה למוזיקה
אריאל הלוי- פסנתר וסטודנטים מהמסלול למוזיקה ולטכנולוגיה

ג'. ליגטי (1923-2006):  "פואמה סימפונית" ל- 100 מטרונומים דיגיטאליים
י. אלוטין (1930-1994):  "פסקליה על נושא בוכארי" לפסנתר                   
במקור לפסנתר ובעיבודים דיגיטאליים מאת תלמידי המסלול
הצליל האחד:  מבחר יצירות אלקטרוניות מאת תלמידי המסלול
ג'. זורן (1953):  "קוברה" בהשתתפות הסטודנטים בנגינה בכלים אלקטרוניים
מיוחדים שנבנו על ידם


יום רביעי, י' באדר ב' תשע"א, 16 במרס 2011 
כנס "מוזיקה ישראלית בעידן הדיגיטאלי"
החל משעה 10:00 ועד חצות
11:30 - 13:00 פאנל: אותנטיות מוקלטת סוגיות בהקלטה ובהפקה של מוזיקה אתנית.
מנחה: יאיר הראל.
משתתפים: יאיר דלאל, אורי ברק, מארק אליהו,תום כהן, גרשון וייסרפירהר.      
13:15 - 14:00 כיתות  אמן      
14:00 - 14:30 הפסקת צהרים     
14:30 - 16:30 פאנל: המלחין וההקלטה  כיצד משפיעה הקלטת מוזיקה על כתיבתה?
מנחה: פרופ' איתן אביצור
משתתפים: פרופ' איתן שטיינברג, פרופ' מנחם צור, פרופ' עודד זהבי, פרופ' גדעון לווינסון, יוסי מר חיים, ד"ר שי כהן
16:30 - 17:30 כיתות  אמן      
17:30 - 19:30 פאנל: רוק ומיתרים על הנוכחות העצומה של כלים המשוייכים מוזיקהלמוזיקה הקלאסית במוזיקה הפופולארית הישראלית.
מנחה: בועז כהן
משתתפים: שלמה ידוב, אסף אבידן, גליה חי, אסף רוט, טל וויס, אסף תלמודי, רועי ירקוני 
20:00 - 20:45 אירוע הפתיחה וחנוכת האולפן
בתוכנית: פואמה סימפונית בעיבוד ל- 100 מטרונומים דיגיטלים מאת ג' ליגטי
violin phase מאת ס' רייך לערוץ טייפ וכינור סולו. (הדס פבריקנט - כינור)    
ברכות
21:30 - 23:00 "ז'אם-טופ" קונצרטים קצרים של טובי נגני המחשב הניידים.
בהשתתפות: עידו גוברין, עמנואל ויצטום, דניאל דוידובסקי, יוסי מר חיים.        


משתתפים בכיתות האמן (תוכנית שעות תפורסם באתר הכנס, מספר המקומות בכיתות מוגבל):
פרופ' מנחם צור, יוסי מר חיים, אסף תלמודי, ד"ר רונן שפירא, רותם לוז, אילון אבירם,
בנייה הלפרין, יזהר פלורסהיים ועוד...

להתראות!!