Tuesday, August 13, 2013

הסדנא למוסיקה וטכנולוגיה מארחת את אריאל שיבלת - 23.5.2013

קצת על אריאל שיבלת

שיבלת הינו נגן סקסופון סופרן. בילדותו ניגן צ`לו, בעל רקע קלאסי. בהמשך החל לנגן בסקסופון טנור ואז עבר לסקסופון סופרן. הוא ניגן ג'אז ועם הזמן פיתח שיטות יחודיות והחל להתמקד במוסיקה מאולתרת.
אריאל הדגים וניגן לנו בהרצאה משהו שאני לא שמעתי כמותו לפני, זה בא לידי ביטוי בהפקת הצליל, בדינמיקה, ב"פילטרים" (כמו שאריאל עצמו מגדיר את זה), במבנים ובעיקר בחשיבה. כל זה ייצרו שפה יחודית לו, שפה ברורה ומעניינת שמזוהה עם אריאל עצמו ולא עם אומן אחר, וזה לדעתי הדבר החשוב ביותר שאומן יכול לייצר לעצמו.

פיתוח כישורי למידה

אריאל סיפר המון על למידה עצמית, שעבורו נראית כמו אלמנט חשוב מאוד כנתיב שדרכו מייצרים שפה. אריאל מתאר תהליכים של בניית תרגילים א-טונאליים, טונים שלמים, כרומטיים, סולמות דודקפוניים וכו', החל משלבים ראשוניים ופשוטים כמו תרגילי אצבעות קלים ועד למורכבות שמצריכה חישובים ומחשבה מרובה תוך כדי הנגינה רק בכדי לייצר את התרגיל בזמן אמת.

פיתוח שפה אישית

על אף שהמוסיקה שאריאל עושה היא מוסיקה מאולתרת, השפה שלה היא ברורה מאוד, מסודרת ותבניתית. אריאל התייחס קונספטואלית לחשיבות התנועה עצמה של האצבעות. כלומר, אפשר לבנות מנגינה או מהלך שהחוקים שלו מגיעים מכיוון תנועת האצבעות ולא מהצליל המופק. הסימטריה נשמרת בתבניתיות חדשה ומעניינת.
בנוסף נראה שהרבה מהעולם שהוא בונה סובב סביב מתמטיקה והסתברות, שילובי "פילטרים" שונים, לפעמים התבניות מורכבות שזה נראה שהן מצריכות מחשב בכדי לחשב את הצליל הבא, בזמן שאריאל עושה את הכל בראש.
כשאריאל הסביר איך הוא בונה קבוצות ותרגילים ולאט בונה מהם שפה שלמה וממנה בונה מוסיקה שלמה וארוכה עם מבנה ברור הבנתי ש"אי סדר" שמסודר בקבוצות מייצר שפה ברורה ומסודרת.

כתב: נדב רג'ואן

No comments:

Post a Comment